dr Rafał Mazur

Doktorat (2023): „Obraz Kościoła katolickiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1945-1956”, Wydział Polonistyki UJ; promotor – dr hab. M. Mycawka, prof. UJ; Komisja doktorska podjęła decyzję o wyróżnieniu doktoranta.

 

Magisterium (2016): „Polandgate. Afery polityczne jako fenomeny narracyjne”, Wydział Polonistyki UJ; promotor – dr hab. M. Mycawka, prof. UJ; Komisja egzaminacyjna podjęła decyzję o wyróżnieniu magistranta.

 

W Katerze Współczesnego Języka Polskiego pracuje od 2020 r. Interesuje się dyskursem politycznym i medialnym oraz językiem reklamy. 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, zastępca sekretarza redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, wykonawca w grantach i projektach badawczych, współredaktor serii wydawniczej „Nasz Język Ojczysty” i główny organizator konferencji naukowych pod tą samą nazwą, współorganizator i członek jury Dyktanda Krakowskiego.

 

Google Scholar >>

ORCID >>

Researchgate >>

 

Najważniejsze publikacje:


Mazur R., 2023: Obraz Kościoła katolickiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1945–1956, „Biblioteka LingVariów”, t. 36, Kraków.

 

Mazur R., 2016: Narracja skandalu obyczajowego. Sprawa Durczoka czy afera „Wprost”?, „Słowo. Studia językoznawcze” nr 7, s. 51–65.

 

Mazur R., 2017: Sacrodesign — język sacrum czy profanum?, „Roczniki Kulturoznawcze” nr 4, s. 105–119, (DOI: 10.18290/rkult.2017.8.4-5).

 

Mazur R., 2021: Telewizyjne orędzie do narodu jako narzędzie komunikacji kryzysowej, „LingVaria” 16, s. 55–67.

 

Mazur R., 2023: O nazwach handlowych polskich miodów pitnych : między tradycją a nowoczesnością, „LingVaria” 18, s. 237-251.

 

Mazur R., 2023: Reinterpretacja wizerunku prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w polskich memach internetowych w czasie wojny ukraińsko-rosyjskiej, „Relacje Międzykulturowe” t. 7, nr 1(13), s. 77-94.