Mgr Ewa Kubusiak

Asystent w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ, ukończyła polonistykę antropologiczno-kulturową na Wydziale Polonistyki UJ oraz filologię rosyjską w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Magisterium: Socjolekt przestępczy w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego („Jabłuszko”, „Spojrzę ja w okno”, „Nikt nie da nam zbawienia”), 2019, promotorka – dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ.

Obszary badawcze: socjolingwistyka, teoria dyskursu, tekstologia, dyskurs pogranicza, onomastyka literacka.

Działalność dydaktyczna: język staro-cerkiewno-słowiański, kultura języka, historia języka, człowiek w języku i dyskursie – dawnym i współczesnym, refleksja nad językiem od XIX do XXI wieku – wybrane zagadnienia.

Działalność popularyzatorska: wykłady i warsztaty w szkołach ponadpodstawowych współpracujących z Wydziałem Polonistyki UJ, współorganizatorka i członkini jury konkursu „Twoja dzielnica – Twoja mównica”, członkini jury Dyktanda Krakowskiego.

Nagrody: 2021 – nagroda JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej.

Członkostwo: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Najważniejsze publikacje:

Leksyka przestępcza w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego, „LingVaria” 16, nr 1 (31), 2021.

Воровские псевдонимы как элемент криминального дискурса в трилогии Сергея Пясецкого [w:] Onomastics in Interaction with Other Branches of Science, pod red. U. Bijak, P. Swobody, J. B. Walkowiak, Kraków 2023.

Stereotyp dni tygodnia w memach internetowych, [w:] Nasz język ojczysty: polszczyzna ostatniego trzydziestolecia, pod red. B. Żebrowskiej-Mazur i R. Mazura, Kraków 2021.