Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Współczesnego Języka Polskiego

Wykłady i ćwiczenia:

Gramatyka historyczna języka polskiego (w., ćw.)

Historia języka (w., ćw.)

Dyskurs publiczny - dyskurs prywatny (w.)

Historia języka polskiego (w.)

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe (w.)

Podstawy języka i językoznawstwa (w.)

Teoria języka z elementami historii języka (w.)

Gramatyka języka polskiego w dydaktyce szkolnej (ćw.)

Gramatyka opisowa języka polskiego (ćw.)

Język staro-cerkiewno-słowiański (ćw.)

Kultura i etyka języka w dyskursie szkolnym (ćw.)

Kultura języka (ćw.)

Warsztaty pisania (ćw.)

Seminaria licencjackie i magisterskie, seminaria metodologiczne dla doktorantów