Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

adiunkt z habilitacją w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ

 

1987 – magister filologii polskiej (Struktury porównawcze z jak w języku polskim)

2000 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Język propagandy komunistycznej w latach 1945-1948. Wybrane zagadnienia)

2012 – doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia)

 

 

Pola badawcze: współczesne słownictwo i frazeologia, kultura języka, język propagandy politycznej, regionalne odmiany polszczyzny, historia języka, leksykografia.

Najważniejsze publikacje:

Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

 

B. Dunaj, J. Kąś, M. Mycawka, R. Przybylska, K. Sikora, 1998, Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Przegląd Reader’s Digest, Warszawa

 

Produktywne formanty słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie, [w:] Współczesna leksyka, pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź 2001, cz. II, s. 76-84

 

W sprawie chronologii Kazań świętokrzyskich,Język Polski” XCV, 2015, z. 1-2, s. 171-179.

 

Kształcenie studentów i doktorantów: opiekun Sekcji Współczesnego Języka Polskiego Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ, redaktor „Studenckich Zeszytów Językoznawczych”, promotor 48 prac licencjackich i magisterskich.

Od 2015 roku pomysłodawczyni, współorganizatorka i autorka tekstów konkursowych Dyktanda Krakowskiego.

Członkostwo: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Językoznawcze.

Nagrody JM Rektora:

1997 – zespołowa za osiągnięcia naukowe (Słownik współczesnego języka polskiego)

2012 – za wysoką jakość pracy dydaktycznej

2016 – zespołowa za działalność organizacyjną

2018 – wyróżnienie za działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pozostałe nagrody:

2014 - medal KEN

 

Publikacje

 

 

Publikacje >>