Prof. dr hab. Bronisława Ligara

profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ; współpracuje z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ.

Droga naukowa:

1972 - magister  filologii polskiej (UJ)

1974 - magister filologii romańskiej (UJ)

1980 - doktor nauk humanistycznych (UJ)

1997 - doktor habilitowana (UJ)

2015 - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym  

Wykłady na uczelniach zagranicznych:

1979-1982 - uniwersytet w Nancy (Université Nancy II)

1994-1997 – uniwersytet w  Lyonie (Université Jean Moulin Lyon 3)

1997-2001 – uniwersytet w Paryżu (ľ INALCO: Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Langues O`)

 

Aktualne obszary badawcze:

-  bilingwizm polsko-obcy, szczególnie bilingwizm twórców literatury, kontakty językowe  francusko-polskie badania kontrastywne (porównawcze) struktury gramatycznej języków polskiego i francuskiego

– semantyka  

– języki specjalistyczne

– kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, badania z zakresu  pragmatyki międzykulturowej

– dyskurs w przestrzeni międzykulturowej

Najważniejsze publikacje:

Polskie czasowniki modalne i ich francuskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, Universitas, Kraków 1997, ss. 296 

Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze   (z Wojciechem Szupelakiem),  Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t.3., Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 273

Bilingwizm w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze, „LingVaria” IX (2014) І 1 (17), s. 149–167;  Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe. Gatunki, „LingVaria” IX (2014) І 2 (18), s. 139–174.

Une vie dans deux langues, le bilinguisme polonais-français de Zygmunt Krasiński à la lumière de son œuvre épistolaire et littéraire, “Revue des études slaves”, Paris, LXXXVI, 2015, s. 429–447, s. 526–527

Przekład monografii: Georges  Kleiber, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków 2003, Universitas, ss. 203.

Tytuł oryginału: La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical

Kształcenie studentów i doktorantów:

49 magisteriów, 4 doktoraty. W roku akademickim 2018/2019 opieka nad 4 doktorantkami po otwarciu przewodu doktorskiego i nad 2 doktorantkami przed otwarciem przewodu.

Publikacje >>