Doktoranci

Doktoranci w roku akademickim 2021/2022

Promotor prof. dr hab. Janina Labocha

 

mgr Magdalena Brzezowska

mgr Joanna Kuczaty

 

Promotor prof. dr hab. Bronisława Ligara

 

mgr Anna Mazur (otwarty przewód doktorski)

2017, Wielość językowych światów Bronisława Malinowskiego. Językowe i międzykulturowe kontakty w wybranych tekstach antropologa, [w:] Transgresja – interdyscyplinarność – dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii, red. M. Doktorska, T. Skwara, S. Świtlik, t. 2, Warszawa, s. 255-267

mgr Zyta Monika Oksztul (otwarty przewód doktorski)

mgr Anna Papież (otwarty przewód doktorski)

mgr Magdalena Mikołajczyk

2018, Język matematyczny a potoczny – współdziałanie czy konflikt?, [w:] Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią a praktyką, red. M. Aleksandrzak, Poznań, s. 47-62

mgr Agata Pławecka

 

Promotor dr hab. Mirosława Mycawka

mgr Rafał Mazur (otwarty przewód doktorski)

mgr Piotr Boruch

2018, Boruch P., Nadolnik P., Sacha M., Słownictwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów, s. 41-49

mgr Maria Łazarz

2018, Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red. T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów, s. 129-133

mgr Piotr Nadolnik

2018, Boruch P., Nadolnik P., Sacha M., Słownictwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red. T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów, s. 41-49

mgr Katarzyna Wojtowicz

 

Promotor prof. dr hab. Władysław Śliwiński

 

mgr Martyna Szczepaniak

 

Promotor dr hab. Kinga Tutak

mgr Ewa Kubusiak