Motywacje nazewnicze wybranych tatrzańskich oronimów (polskich i obcojęzycznych)

Termin: 19.01.2022
Miejsce: Ms Teams

Katedra Współczesnego Języka Polskiego serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 19 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams.

Program zebrania:

1. Referat pt. "Motywacje nazewnicze wybranych tatrzańskich oronimów (polskich i obcojęzycznych)"

wygłosi dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

2. Dyskusja
3. Sprawy organizacyjne
Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d


Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

 

 

Data opublikowania: 05.01.2022
Osoba publikująca: Janusz Smulski