O paratekście w prozie Sergiusza Piaseckiego

Termin: 17.11.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Współczesnego Języka Polskiego serdecznie zaprasza na zebranie naukowe w trybie hybrydowym: stacjonarnie odbędzie się ono 17 listopada bieżącego roku o godz. 10.00 w sali 42, Gołębia 16, z równoczesną łącznością online za pośrednictwem MsTeams.

Program zebrania:


1. Referat pt. "O paratekście w prozie Sergiusza Piaseckiego" wygłosi mgr Ewa Kubusiak
2. Dyskusja
3. Sprawy organizacyjne


Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d


Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

 

Data opublikowania: 08.11.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski