Motywacja, geografia i pochodzenie nazwiska Kurdyła

Termin: 20.10.2021
Miejsce: stacjonarnie: w sali 42, Gołębia 16, online: za pośrednictwem MsTeams.

Katedra Współczesnego Języka Polskiego zaprasza na zebranie naukowe w trybie hybrydowym. Odbędzie się ono 20 października br. o godz. 10.00, stacjonarnie: w sali 42, Gołębia 16, online: za pośrednictwem MsTeams.

Program zebrania:

1. Referat pt. "Motywacja, geografia i pochodzenie nazwiska Kurdyła" wygłosi dr Tomasz Kurdyła
2. Dyskusja
3. Sprawy organizacyjne

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d


Serdecznie zapraszam

Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

 

 

Data opublikowania: 08.10.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski