O pewnym typie złożeń w gwarach i polszczyźnie

Termin: 26.05.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Współczesnego Języka Polskiego serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 26 maja br. o godz. 10.00 za pośrednictwem Microsoft Teams.
W programie:

1.    Referat dr. Tomasza Kurdyły pt.

"O pewnym typie złożeń w gwarach i polszczyźnie literackiej (formacje z pół-)”

2.    Dyskusja

3.    Sprawy organizacyjne

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d


Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

 

 

Data opublikowania: 13.05.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski