Gramatyka emocji w nauczaniu języka polskiego jako obcego w ujęciu porównawczym z językiem francuskim

Termin: 24.03.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

zaprasza na zebranie naukowe 24 marca 2021 r. o godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams.

W programie:

1. Referat mgr Elżbiety Łątki-Likh pt. „Gramatyka emocji w nauczaniu języka polskiego jako obcego w ujęciu porównawczym z językiem francuskim”.

2. Sprawy organizacyjne.

Uczestnictwo w zebraniu będzie możliwe za pośrednictwem platformy Microsoft Teams po aktywacji linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d

 

Serdecznie zapraszam

 

Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego

dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Data opublikowania: 09.03.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski