Polskie pieśni religijne – aspekty językowe i kulturowe

Termin: 20.01.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Współczesnego Języka Polskiego
zaprasza na zebranie naukowe 20 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams.
 
W programie:
 
1. Referat prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga (Uniwersytet Rzeszowski) pt. „Polskie pieśni religijne – aspekty językowe i kulturowe”.
2. Sprawy organizacyjne.
 
Uczestnictwo w zebraniu będzie możliwe za pośrednictwem platformy Microsoft Teams po aktywacji linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d

Data opublikowania: 10.01.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski