Wizerunek księży patriotów i postępowych katolików w tekstach prasowych z lat 1945-1956

Termin: 16.12.2020
Miejsce: Microsoft Teams.

Katedra Współczesnego Języka Polskiego
zaprasza na zebranie naukowe 16 grudnia br. o godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams.
 
W programie:
 
1. Referat mgr. Rafała Mazura pt. „Wizerunek księży patriotów i postępowych katolików w tekstach prasowych z lat 1945-1956”.
2. Sprawy organizacyjne.
 
Uczestnictwo w zebraniu będzie możliwe za pośrednictwem platformy Microsoft Teams po aktywacji linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d

 
Serdecznie zapraszam

Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Data opublikowania: 03.12.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski