O (nad)produktywności regularnych nomina actionis

Termin: 18.11.2020
Miejsce: Platforma Microsoft Teams
Katedra Współczesnego Języka Polskiego
zaprasza na zebranie naukowe 18 listopada br. o godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams.
 
W programie:
 
1. Referat dr. Tomasza Kurdyły pt. "O (nad)produktywności regularnych nomina actionis".
 
2. Sprawy organizacyjne.
 
Uczestnictwo w zebraniu będzie możliwe za pośrednictwem platformy Microsoft Teams po aktywacji linku:
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d
 
 
Serdecznie zapraszam
Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
Data opublikowania: 12.11.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski