Motywacja wybranych oronimów rejonu Czerwonych Wierchów w polskiej części Tatr Zachodnich

Termin: 10.06.2020
Miejsce: Internet

Katedra Współczesnego Języka Polskiego zaprasza na zebranie w środę 10 czerwca o godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams. 
W programie: 
1. Referat dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok pt.  „Motywacja wybranych oronimów rejonu Czerwonych Wierchów w polskiej części Tatr Zachodnich”. 
2. Sprawy organizacyjne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w naukowej części zebrania. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres miroslawa.mycawka@uj.edu.pl, co pozwoli Państwa dołączyć do zespołu w MT.
Zebranie będzie dostępne po aktywacji poniższego linku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1590146161518?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Data opublikowania: 04.06.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski