Ze studiów nad właściwościami językowymi tekstów...

Termin: 11.12.2019
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 29, godz. 10 00

Katedra Współczesnego Języka Polskiego WP UJ
zaprasza na zebranie, 

Referat zatytułowany:

 Ze studiów nad właściwościami językowymi tekstów i wypowiedzi:
1. Modalność i jej wykładniki;
2. Funkcje partykuły nie w żądaniach.

wygłosi Kierownik Katedry
prof. dr hab. Janina Labocha

Data opublikowania: 03.12.2019
Osoba publikująca: Janusz Smulski