Odszedł Prof. dr hab. MIROSŁAW SKARŻYŃSKI

Termin: 23.08.2019

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że odszedł od nas

Prof. dr hab. MIROSŁAW SKARŻYŃSKI

Uczony o dużym dorobku,
autor wartościowych prac z zakresu słowotwórstwa
oraz publikacji z dziejów polskiego językoznawstwa,
ceniony nauczyciel akademicki,
twórca i wieloletni redaktor naczelny czasopisma „LingVaria”,
wydawca materiałów źródłowych i prac zbiorowych, członek wielu towarzystw naukowych.
Pozostanie w naszej pamięci jako autorytet naukowy,
wielki erudyta, niestrudzony badacz, redaktor i wydawca,
Człowiek niezwykle sumienny, prawy i pracowity,
bardzo dobry i życzliwy Kolega.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koleżanki i Koledzy
z Katedry Współczesnego Języka Polskiego
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Data opublikowania: 28.08.2019
Osoba publikująca: Janusz Smulski