Nazwy służebników jako podstawy toponimów

Termin: 25.04.2018
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 29; godz. 10:00

Katedra Współczesnego Języka Polskiego
serdecznie zaprasza na zebranie,

Referat pt.

Nazwy służebników jako podstawy toponimów
w państwie wczesnopiastowskim

wygłosi

prof. dr hab. Urszula Wójcik
z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
 (-) prof. dr hab. Janina Labocha

Data opublikowania: 13.04.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski